Hvad tilbyder vi

Har I ikke selv kompetencerne og tiden til økonomi, royalty og regnskab tilbyder ADM2003, outsourcing af din økonomifunktion. Vi kan løser alle økonomifunktionens opgaver lige fra budgetter, lønninger, bogføring, betalinger og klargøring af materale til revisor. Vi håndtere også alle de mere forlagsspecifikke opgaver, så som håndtering af salg gennem distributører og royalty håndtering.

En vigtig brik i et forlags succes er at kende forretningen, både i detaljen og det store billede, her kan ADM2003 udarbejde netop de rapporter i Power BI der giver jer overblik og mulighed for “drill down” til detalje niveaut.

Vælger I at outsource jeres økonomifunktion, får I lige de medarbejdere du har brug for, bogholder, controller, CFO, regnskabsassistent og økonomielev – vi har medarbejderne der matcher jeres behov for den enkelte opgave, og der er altid en på kontoret der kan hjælpe jer. Ved en økonomifunktion hos ADM2003 får du medarbejdere der har forlagsøkonomi og Schilling som kernekompetence.

Outsourcing løsningen er fleksibel, I kan skrue op og ned i forhold til jeres behov. Således vil jeres økonomifunktion hele tiden passe til det aktuelle aktivitetsniveau i jeres forlag.

Med ADM2003, sparer I vigtige ressourcer, som kan anvendes til at styrke jeres kerneydelse til gavn for forretningen.    

ADM2003 kan sammen med Schilling A/S tilbyde en konkurrencedygtig pris på en standard Schilling løsning der 100% understøtter jeres forlagsvirksomhed. Løsning kan vokse med jeres virksomhed og de krav der i fremtiden vil være til et forlag.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close